Wat is logopedie? – Logopedie Nederlek en omstreken – Lekkerkerk

Logopedie Nederlek en omstreken

Logopedie in Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek.

Wat is logopedie?

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Ook moeten wij kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts.

Maar logopedie is meer dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen worden behandeld zoals slissen, stotteren of slikken. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kunt u bij de logopedist terecht.

  • Spraak/taalproblemen
  • Stemklachten
  • Afwijkende mondgewoonten
  • Stotteren
  • Problemen met spreken en/of slikken na een beroerte
  • Lees- en/of spellingsproblemen

Logopedie houdt zich dus bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. Maar wat doet de logopedist?