De Praktijk – Logopedie Nederlek en omstreken – Lekkerkerk

Logopedie Nederlek en omstreken

Logopedie in Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek.

De Praktijk

Als logopedisten houden we ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van ons werk. In onze praktijk bieden we therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Verwijzing

Voor logopedie is een verwijzing nodig van de huisarts of specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist).

Aanmelding

Als u een afspraak met ons wilt maken, kunt u ons bellen, een e-mail sturen of een formulier op onze website invullen. Onze contactgegevens voor aanmelding en informatie vindt u hier.

Behandeling

De logopedist neemt eerst een intake af om alle gegevens te verzamelen en samen met u de hulpvraag duidelijk te krijgen. Daarna volgt in veel gevallen een onderzoek.
Aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld en dat wordt met u besproken. U weet dan waar u aan toe bent en in grote lijnen kunnen wij u zeggen hoe lang de behandeling zal gaan duren en wat we in die tijd kunnen bereiken. Een sessie duurt een half uur.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en basisscholen.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF hierover een negatief advies  uitbrengt.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie en leven we het privacyreglement van de NVLF na.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.